Valgykla

Valgykla
 • Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, nemokamai maitinami penkis kartus per dieną (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, pavakariai ir vakarienė);
 • Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai gauna pietus, už kuriuos apmoka Socialinės paramos skyrius;
 • Mokinys, negyvenantis bendrabutyje, tėvams pateikus raštu prašymą mokyklos direktoriui, valgo pasirinktinai (priešpiečius, pietus, pavakarius) pagal kasdienį valgiaraštį. Tėvai pagal išrašytas sąskaitas-faktūras apmoka maitinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų.

Maisto technologės Raimondos Kaušienės funkcijos:

 1. Organizuoja ir prižiūri Kelmės specialiosios mokyklos vaikų maitinimą pagal Geros higienos praktikos taisykles maitinimo įstaigoms ir kitus galiojančius teisės aktus;
 2. sudaro vaikų maitinimo valgiaraščius ir atlieka jų derinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. rengia maisto gaminių receptūros ir gamybos technologijos aprašymų korteles;
 4. sudaro kasdieninį vaikų maitinimo valgiaraštį – reikalavimą (forma F-299), skelbia valgiaraščius bendrajame valgyklos stende;
 5. kontroliuoja maisto produktų kokybę, jų laikymo sąlygas, realizacijos terminus, maisto gamybos procesą virtuvėje;
 6. atlieka tiekiamų maisto produktų ir jų sandėliavimo kontrolę;
 7. skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
 8. kontroliuoja, kaip užtikrinamos sąlygos vaikams pavalgyti prie švaraus stalo;
 9. koreguoja mitybos racioną pagal gydytojo nurodymus, sudaro individualius/pritaikytus vaikų maitinimo valgiaraščius;
 10. prižiūri ir užtikrina, kad virtuvėje, sandėlyje ir kituose maisto produktų laikymo vietose darbuotojai laikytųsi sanitarinių-higieninių reikalavimų. Nuolat tikrinta maisto paruošimo (virtuvės) higieninę būklę;
 11. kontroliuoja patiekalų išdavimą, higienos reikalavimų vykdymą;
 12. atlieka maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimą;
 13. organizuoja nemokamą vaikų maitinimą;
 14. informuoja mokyklos administraciją apie nustatytas maisto gaminimo proceso neatitiktis bei teikia priemonių joms pašalinti siūlymus, vykdo pažeidimų pašalinimo kontrolę;
 15. neleidžia realizuoti nekokybiškus maisto produktus bei patiekalus;
 16. konsultuoja darbuotojus,    atsakingus    už    vaikų    maitinimą,     sveikos    mitybos organizavimo, sveikatos saugos klausimais;
 17. tvarko dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 18. pagal savo kompetenciją ir Kelmės specialiosios mokyklos reikalavimus imasi priemonių, kad iš tiekėjų nebūtų priimami teisės aktais nustatytų reikalavimų neatitinkantys maisto produktai, nerealizuojami nekokybiški produktai ir patiekalai, o darbuotojai, dirbantys su maisto produktais, laikytųsi higienos reikalavimų;
 19. teikia informaciją apie asmens ar jų grupės sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 20. vykdo kitus direktoriaus įsakymus ir nurodymus susijusius maisto organizavimu ir priežiūra.

Su dienos valgiaraščiu galite susipažinti valgyklos stende.

Daugiau šioje kategorijoje: « Ergoterapeutas Bendrabutis »
 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.