Naujienos

Kviečiame į vasaros stovyklą - "Spalvos vaikams"

Edukacinė vaikų stovykla „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas“ įsikūrusi Kelmės specialiojoje mokykloje. Stovyklos veiklos remiamos įgyvendinant edukacines programas vaikų stovyklose 2020-2021 m. m. mokinių atostogų (vasaros) metu. Stovykloje poilsiauja 7–18…
Daugiau

Tarptautinė kovos su triukšmu diena

Balandžio mėnesio paskutinį trečiadienį buvo minima Tarptautinė kovos su triukšmu diena. 4,5,6,7,10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai kartu su klasės vadovais Ona Sakalauskiene, Lina Ragutskyte, Inga Šimuliene, Ona Jokubauskiene…
Daugiau

Ugdymo karjerai dienos

Balandžio mėnesį mokykloje vyko Ugdymo karjerai dienos. Per pamokas dalykų mokytojai supažindino mokinius su dalykui artimomis profesijomis virtualioje aplinkoje. Klasių valandėlių ir pamokų metu kalbėjo apie artimų žmonių profesijas, mokiniai…
Daugiau

NUOTOLINIS MOKYMAS

MIELI MOKINIAI, TĖVAI, GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI, SUPAŽINDINAME JUS, KAIP BUS ORGANIZUOJAMAS UGDYMO PROCESAS KARANTINO METU Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymas bus organizuojamas vadovaujantis Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašu, patvirtintu 2020…
Daugiau
 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.