Soc. Pedagogas

Soc. Pedagogas

 

PATVIRTINTA

Kelmės specialiosios mokyklos direktoriaus

2018-09-03

Įsakymu Nr. V-34

 

  Socialinė pedagogė Asta Trijonienė El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Tel. Nr. 8 615 60344

2018-2019 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS

 

Darbo laikas

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Individualios

/grupinės konsultacijos

Pietų pertrauka

mokykloje

už mokyklos ribų

Pirmadienis

8.00 - 12.00

12.30 – 14.30

14.30 - 16.00

8.00 – 8.40

13.25 – 14.05

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 - 12.00

12.30 – 14.30

14.30 - 16.00

8.00 – 8.40

13.25 – 14.05

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 - 12.00

12.30 – 14.30

14.30 - 16.00

8.00 – 8.40

13.25 – 14.05

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 - 12.00

12.30 – 14.30

14.30 - 16.00

8.00 – 8.40

13.25 – 14.05

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 10.00

12.30 -13.30

13.30 -14.30

8.00 – 8.40

12.00 – 12.30

Iš viso: 36 val.

18 val.

9 val.

9 val.

 

 

 Pastaba. Esant nenumatytiems atvejams, kontaktinės ir nekontaktinės valandos gali keistis.

 Kontaktinės valandos - mokinių, tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais.

 Nekontaktinės valandos - bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais, mokinių lankymas namuose, dokumentacijos tvarkymas, savišvieta ir   kt.

Socialinis pedagogas
  Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais,
pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir
psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi
sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir
pedagoginę pagalbą.
  Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija
sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą,
lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti
jaukią, saugią darbo aplinką.
  Tiria socialinės - pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja jos teikimą ir vertina kokybę.
  Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais
(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais,
priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį
išnaudojimą vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo,
užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
  Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš
kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
  Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Rengia prevencines ir
kitas programas, inicijuoja jų vykdymą, rengia ataskaitas.
  Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis,
teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  Kartu su klasių vadovais, kitais mokytojais rūpinasi vaikų socialinių, gyvenimiškųjų įgūdžių
ugdymu, lanko vaikus jų namuose.

Daugiau šioje kategorijoje: « Mokytojai
 • MSM-1
 • aikos
 • antras zingsnis
 • color4kids
 • eduka
 • erasmus
 • esff
 • etwinning
 • main-logo
 • sdfgdsgsgdsgdsfg
 • sppc
 • tapk

Apie mokyklą

Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.